Medumu pagasta pasākumu plāns novembrim

Pasākumu plāns 2014.gada novembra mēnesim—–

Pasākums

Laiks

Norises vieta

Atbildīgie

Radošo darbnīcu cikls “Apturiet rudeni”

09.11.2014
16.11.2014.
23.11.2014. plkst.11.00

Medumu pagasta Tautas nams

I.Haževska
29107933

Grāmatu izstāde “Mana laimes zeme”

no 05.11.2014. līdz 14.11.2014.
plkst.9.00-17.00

Medumu pagasta bibliotēka,
Medumu pamatskola

J.Stikāne
28615883

Fotoizstāde “Mūsu gleznainā Latvija”

no 13.11.2014. līdz 30.11.2014
plkst.8.00-17.00

Medumu pagasta pārvaldes foājē 1.stāvā

I.Haževska
29107933

Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienai vēltīts pasākums “Mana laimes zeme”

 14.11.2014.
plkst.14.00 

Medumu pamatskola

O.Goršantova
26472217

Bibliotekārā stunda sākumskolai “Vai pazīsti Latvijas valsts simboliku?”

21.11.2014. plkst.13.30

Medumu pagasta bibliotēka

J.Stikāne
28615883

Radošā nedēļa “Strādājam ar koku”

no 24.11.2014. līdz 28.11.2014
 plkst.14.00-18.00

Medumu pagasta 
Jauniešu centrs

D.Mikulane
27029325