Medumu pagasta pasākumu plāns oktobrim

Pasākumu plāns 2014.gada oktobra mēnesim—–

Pasākums

Laiks

Norises vieta

Atbildīgie

„Jaunieši steidzas palīgā vecākiem medumiešiem”

05.10.2014. plkst.15.00

Medumu pagasta
Jauniešu centrs

D.Mikulane
27029325

“Cik vientulīgi bura balo …” 
(Белеет парус одинокий …)
pasākums veltīts M. Ļermontova dzīvei un daiļradei

15.10.2014. plkst.14.00

Medumu pagasta bibliotēka,
Medumu pamatskola

J.Stikāne
28615883

Floristikas radošā darbnīca
„Medumi rudens noskaņās”

19.10.2014. plkst.11.00

Medumu pagasta Tautas nams

I.Haževska
29107933

Floristikas darbu izstāde
„Medumi rudens noskaņās”

no 19.10.2014. līdz 02.11.2014.

Medumu pagasta pārvalde

I.Haževska
29107933

Bibliotēkmācību stunda 1.klases skolēniem
“Bibliotēkā dzīvo grāmatas”

29.10.2014. plkst.13.30

Medumu pagasta bibliotēka

J.Stikāne
28615883

Rudens balle

31.10.2014. plkst.19.00

Medumu pagasta Tautas nams

I.Haževska
29107933