Medumu pagastā pasta pakalpojumi turpmāk tiks nodrošināti pārvaldes ēkā

Uzlabojot klientu ērtības, Daugavpils novada piecos pagastos – tai skaitā arī Medumu pagastā, pasta pakalpojumus turpmāk nodrošinās pastnieks pagasta pārvaldes ēkā.—–

Klientu ērtību uzlabošanai no šodienas, 2014.gada 1.decembra, Daugavpils novada Kalkūnes, Medumu, Tabores, Salienas un Vecsalienas pagastā pasta pakalpojumu sniegšanu pagastu pārvaldes ēkās katru darbdienu nodrošinās uzņēmuma pastnieks, kurš vislabāk pārzina vietējo iedzīvotāju pasta pakalpojumu izmantošanas paradumus. 

Daugavpils novada Medumu pagasta iedzīvotājiem – katru darbdienu no plkst. 13.30 līdz 14.30 Alejas ielā 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietās pie pastnieka iedzīvotājiem ir iespēja nosūtīt un saņemt iekšzemes un pārrobežu korespondenci (vēstules, bandroles, sīkpakas, pakas u.c.), apmaksāt komunālos un citus rēķinus (Latvenergo, Latvijas gāze, Lattelecom, LMT, Tele2, Bite), veikt iemaksas Pasta norēķinu sistēmas kontā vai uz kredītiestādes kontu, abonēt presi, iegādāties pastmarkas un komercpreces.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma saņemšanu, iedzīvotājiem, kuru dzīvesvietas teritorijā pasta pakalpojumus sniedz pastnieks, ir iespēja saņemt sūtījumu konkrētajā apkalpojošajā pasta nodaļā vai pasta pakalpojumu sniegšanas vietā pie pastnieka, par to iepriekš informējot konkrēto nodaļu un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt pasta sūtījumu. Kalkūnes iedzīvotājiem ir jāsazinās ar Daugavpils 1.pasta nodaļu pa tālruni 65422791, Medumu iedzīvotājiem – ar Demenes pasta nodaļu pa tālruni 65471851, savukārt Tabores, Salienas un Vecsalienas iedzīvotājiem jāsazinās ar Mirnij pasta nodaļu pa tālruni 65400519. Par atsevišķu samaksu – € 2,82 – sūtījums tiks piegādāts klienta dzīvesvietā.