Medumu pagasta Rudens balle ir izskanējusi

11.oktobrī Medumu pagasta Tautas namā izskanēja zemnieku Rudens balle. —–
Pasākuma laikā ar savu sniegumu klātesošos tradicionāli iepriecināja Silenes Tautas nama vokālais ansamblis “Līgaviņas” un deju grupa “Tornado”, bet pauzēs starp priekšnesumiem visus izklaidēja Silenes Tautas nama nemainīgā un jautrā vadītāja Alevtina Mihailova.

Koncerta laikā par māju pagalmu labiekārtošanu tika teikts paldies Medumu ciema daudzdzīvokļu māju pārvaldniekiem:

Visvaldim Ločam

Valentīnai Dvoreckai

Inesai Surmovičai

Broņeslavam Survilam

Sergejam Volosovam

Feoktistam Muštavinskim

Vitālijam Maizītim

Regīnai Gligorei

Bet par ieguldījumu Medumu ciema labiekārtošanā un sakopšanā, par centību un darba sparu apbalvoti

Aldona Šatreviča

Eduards Mikulans

Nikolajs Fjodorovs

Visiem apbalvotajiem tika pasniegtas pateicības un nozīmītes ar Medumu pagasta simboliku.

Vakara turpinājumā visi pasākuma apmeklētāji varēja nesteidzīgi atpūsties un padejot, jo skanēja ļoti jautra mūzika, kuru bija sarūpējusi jaunā DJ Ilona Ruža.

Alevtina Mihailova stāsta par dzīvi Silenē

“Tornado” aizrauj visus sev līdzi ar savu raito dejas soli

“Līgaviņas” rāda vienu no saviem priekšnesumiem

Pie galdiņiem rit spraigas sarunas par ievākto ražu un padarītajiem darbiem

Daži no apbalvotajiem

Pasākums tapis pateicoties “Borisa un Ināras Teterevu fondam”