Medumu pagasta svētki

10. septembrī plks. 14.00 Medumi aicina uz ciema svētkiem! Svētku dalībniekiem būs iespēja piedalīties radošajās un sporta aktivitātēs, apskatīt fotoizstādes un izbaudīt svētku koncertu. Pasākums notiks laukumā pie pagasta pārvaldes ēkas.