Medumu pamatskolā notika kārtējā vecāku diena

No rīta vecākiem bija iespēja apmeklēt mācību stundas, pēc tam bija tikšanās ar psihologu par tēmu „Vecāku mīlestība un manipulācijas”. Tikšanās laikā, vecāki piedalījās lomu spēlēs un apspriedēs par interesējošo.

Ar īpašu interesi vecāki piedalījās pārrunās par „Drošu internetu”.

Dienas noskaņā, vecāki kopā ar skolēniem piedalījās pasākumā , veltītajā Atvadām no ziemas. Pasākuma laikā tika degustētas vecāku pašceptās pankūkas un minētas mīklas. Pasākuma beigās tika sadedzināti „grēki”.