Medumu parka labiekārtošanas projekts ir pabeigts!

Medumu parkā veiksmīgi realizēts Medumu parka labiekārtošanas projekts—–

2014.gada 19.maijā biedrība „Medumu ezers” ar būvfirmas SIA „LD Būve” palīdzību ir realizējusi Lauku atbalsta dienesta līdzfinansēto projektu „Zivju kūpinātavas ierīkošana Medumu ezera publiskajā atpūtas zonā” (LAD projekta Nr.13-03-ZL16-Z401201-000004).

Projekts īstenots Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projekta kopējais finansējuma ir 5206.10EUR, tajā skaitā:

  1. publiskais finansējums 4685.49EUR apmērā (90% no attiecināmajām izmaksām);
  2. Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 520.61EUR apmērā (10% no attiecināmajām izmaksām).

Projekta realizācijas rezultātā ierīkota metāliska zivju kūpinātava, kura ir apmūrēta ar akmeņiem, uzstādīts koka galds, četri baļķu soli, mangals un atkritumu urna, kas atrodas uz apaļa bruģakmens laukuma ar nelielām apmalēm.

Uz tikšanos Medumu parkā!

Jaunā zivju kūpinātava ir gatava kalpot parka apmeklētājiem…

Arī apaļais bruģa laukums ir ieklāts, mangals, galds, soli un atkritumu urna uzstādīti

Šeit jau ir pirmie jaunās atpūtas vietas apmeklētāji

Darbi ir pabeigti un visi tiek mīļi gaidīti jaunajā atpūtas vietā pie paša Medumu ezera