Medumu parka stenda atklāšana

2019.gada septembrī tika apstiprināta Latvijas Pašvaldības savienības projekta “Meža dienas” ietvaros,  projekts “Pašvaldību darbi parkos” , mazo koka arhitektūras objektu izvietošana parkos. Daugavpils novada Medumu pagasta parks arī saņēma finansējumu, lai uzstādītu informatīvo stendu.

Projekta realizācijas laiks bija ļoti īss, no 2019.gada 18.septembra līdz 2019.gada 18.oktobrim, pa šo laiku tika izgatavota koka konstrukcija un informācijas planšete, vienotā, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju stilā,   tas viss tika uzstādīts pie Medumu parka ieejas.

Stenda informatīvā daļa satur gan Medumu parka shematisko karti, gan informāciju par parka retām dzīvnieku šķirnēm , kā arī retām augu sugām , parka vēsturi un tā unikālo vidi.

2019.gada 15.oktobrī, notika Medumu parka stenda oficiālā atklāšana, kurā piedalījās Medumu pagasta pārvaldes pārstāvji, Medumu pamatskolas audzēkņi, darbinieki un vadība.