Medumu parkā uzsākta labiekārtošanas projekta realizācija

Medumu parkā tiek uzsākta labiekārtošanas projekta realizācija—–

2014.gada 7.maijā tika uzsākti darbi Lauku atbalsta dienesta līdzfinansētā projekta „Zivju kūpinātavas ierīkošana Medumu ezera publiskajā atpūtas zonā” (LAD projekta Nr.13-03-ZL16-Z401201-000004) realizēšanā.

Projektu realizē Medumu pagasta biedrība „Medumu ezers”.

Projekta kopējais finansējuma ir 5206.10EUR (pieci tūkstoši divi simti seši euro desmit centi), tajā skaitā:
90% no attiecināmajām izmaksām publiskais finansējums 4685.49EUR apmērā;
10% no attiecināmajām izmaksām Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 520.61EUR apmērā.

Darbus veic SIA „LD Būve” un projekta realizācijas rezultātā tiks uzbūvēts apaļš bruģakmens laukums 36 m2 platībā, uzstādīts apaļš galds, 4 soli, zivju kūpinātava, mangals un atkritumu urna.

Tas viss būs pieejams Medumu parka apmeklētājiem gleznainā vietā – pašā Medumu ezera krastā.

Atpūtas vietas ierīkošana būs labs papildinājums 2013.gadā ar Lauku atbalsta dienesta palīdzību realizētajam projektam „Medumu ezera publiskās atpūtas zonas (Medumu parkā) labiekārtošana un pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” un ļaus Medumu pagasta iedzīvotājiem, kā arī viesiem un, protams, arī makšķerniekiem, izbaudīt no Medumu ezerā noķertajām zivīm sagatavoto ēdienu un labi atpūsties būrvīgajā Medumu parkā.

Uz tikšanos Medumu parkā!

Medumu parks pirms projekta realizācijas

Šeit darbi jau rit pilnā sparā, ir uzstādīts apaļais galds un turpinās bruģa likšana

Tiek izbūvēta zivju kūpinātava

Bet šeit tiek pabeigti mūrēšanas darbi