Medumu senioru rudens tikšanās

7.oktobrī Medumu Tautas namā tika organizēts Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltīts pasākums “Kopā jautri soļot”, kura atklāšana tradicionāli sākas ar Medumu pagasta pārvaldes vadītāja Nikolaja Poltaveca uzrunu un labā vēlējumiem. Pasākuma programma tika sadalīta trīs daļās – svētku koncerts, nūjošanas instruktāža un treniņš, kā arī sarunas pie tējas tases pasākuma neformālajā daļā. Literāri-muzikāla koncerta laikā, pārvēršot savu dzeju liriskajās dziesmās, skatītājus priecēja dzejnieks un savu dziesmu izpildītājs Anatolijs Gallers, kuru daudzi pazīst pateicoties izdotajiem dzejoļu krājumiem “Dvēseles kaleidoskops” un “Ar atvērto sirdi”. Pateicoties sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centra ansamblim “Cerība”, duetam Vera Rogaļčuka un Valentīna Kirjakova, veidojās koncerta muzikāla daļa ģitāras un akordeona pavadījumā.  Dziesmu rindas klausītājiem pavēstīja par mīlestību pret sievieti, dzimto pusi un dabu. Pasākuma sportiskā daļa sevī iekļāva nūjošanas instruktāžu un nelielu treniņu, kuru labprāt sagatavoja un novadīja Naujenes sociālās aprūpes dienas centra apmeklētāji Janīna Rubina un Nataļja Vaļkovska. Aktīva dzīvesveida piekritējas rādīja vienkāršus vingrojumus veselības uzlabošanai, un paši drosmīgākie pasākuma dalībnieki cītīgi atkārtoja un sekoja līdzi. Medumu jauniešu centra aktīvie jaunieši sarūpēja gardas dāvanas – ķirbju-apelsīnu ievārījumu, kuru pasniedza visiem klātesošajiem.

Pateicamies māksliniekiem par profesionalitāti, pasākuma apmeklētājiem par atsaucību, Jauniešu centram par sarūpētajām dāvanām, Medumu pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu.

Medumu Tautas nama vadītāja

Inga Haževska