Mūsu sveiciens Latvijai svētkos!

Medumu pagasta Jauniešu centrs sadarbībā ar Medumu pagasta bibliotēku aicina uz fotoizstādi, kura ir veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gada dienai. Izstāde notiks Medumu pagasta pārvaldes ēkas 2.stavā, Alejas ielā 2 un Medumu pagasta bibliotekā, Alejas ielā 20, Medumos, izstāde norisināsies no 2020.gada 5.novembra.