Neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2021

LAD saraksts par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

2021. gadā neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojāma zeme

Gadījumā, ja kādam ir pretenzijas par zemes apsekošanas rezultātiem, ir iespēja līdz 2022.gada 1.aprīlim iesniegt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā vai pagasta pārvaldē iesniegumu ar lūgumu veikt atkārtotu  lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu.

iesniegums atkārtotai līdzapsekošanai