Neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes saraksts

Cienījamie zemes īpašnieki un lietotāji!

Lūdzam iepazīties ar zemāk minēto sarakstu par LAD datiem par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamā zemi.
Gadījumā, ja rodas jautājumi vai ir pretenzijas par zemes apsekošanas rezultātu, Jums ir iespēja līdz 2017.gada 1.aprīlim iesniegt Daugavpils novada domē vai Medumu pagasta pārvaldē iesniegumu ar lūgumu veikt atkārtotu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu.

Saraksts pēc zemes kadastra numuriem ir apskatāms šeit: Neapstrādātās_zemes_saraksts_Medumu_pagastā.

 

 

Medumu pagasta pārvaldes

vecākā nodokļu inspektore

Marina Čeme