No sakopta stūra līdz sakoptai dvēselei!

 Ar šādu moto, sekojot pavasara tradīcijai, mūsu pagasta iedzīvotāji, kārtējo reizi bija pulcējušies, lai kopīgiem spēkiem attīrītu savu pagastu no atkritumiem! —–

Divas dienas 24. un 25.aprīlī tika grābtas lapas, tīrītas grāvis, vākti atkritumi, nesti maisi, griezti un skaldīti sausie koki. Tradicionāli tika uzkoptas vismīļākās iedzīvotaju vietas: Medumu ezera pludmales, parka  teritorija un Medumu pamatskolas teritorija, kā arī I Pasaules kara kritušo piemiņas krusts. Mūsu parks tika atbrīvots no veciem kokiem, kuru vietā ir iestādīti jaunie 32.

Lielās talkas laikā Medumu pagastā kopumā piedalījās 102 iedzīvotāji, kas par divām talkas dienām kopumā savāca 51 atkritumu maisus. Priecē tas, ka atkritumu ir uz pusi mazāk, nekā pagājušogad! Saulainais laiks uzlaboja garastāvokli un palīdzēja paveikt visu ieplānoto!

Pateicamies visiem, kas oficiāli un neoficiāli piedalījās un centās padarīt mūsu pagastu par vienu no sakoptākajiem! Īpašu pateicību izsakam visiem bērniem, kas aktīvi un draudzīgi piedalījās visos nepieciešamajos darbos un ar lielu sparu veica viņiem uzticēto darbu!