Orientēšanās pasākums „Atrodi grāmatu”

Pēc Lieldienu svētkiem jaunākie lasītāji piedalījās orientēšanās pasākumā „Atrodi grāmatu”. Pasākums tika organizēts, lai iepazīstinātu skolēnus ar tematisko grāmatu kārtojumu bibliotēkā un apgūtu prasmes ātri atrast vajadzīgo grāmatu.

Notika neliels ceļojums pa bibliotēkas bērnu nodaļu, lai iepazītos ar grāmatu izvietojumu plauktos. Lasītājiem ir jāzina, kur atrodas grāmatas tiem, kas tikko sāk lasīt, kur var atrast pasakas un piedzīvojumu grāmatas, izvēlēties dzejoļu krājumu, atrast informāciju par dzīvniekiem, kā arī apskatīt jaunas grāmatas. Bērnu nodaļā ir atsevišķs plaukts ar uzziņu grāmatām, kuras pastāsta par visu pasaulē un dod atbildes uz jautājumiem: Kur? Kas? Kad?

Bibliotekāre pievērsa uzmanību tam, ka katrai grāmatai ir sava vieta grāmatplauktā: jaunākajiem lasītājiem grāmatas tiek sakārtotās pēc tēmām, bet vecāko klašu skolēniem – pēc alfabēta. Pēc ceļojuma pa grāmatplauktiem skolēniem tika iedots uzdevums atrast plauktos kādu ieteiktu grāmatu. Lielākā daļa bērnu ātri un veiksmīgi tika galā ar uzdevumu. Jaunākie lasītāji iepazinās ar sameklētām grāmatām, kā arī izvēlējās grāmatas lasīšanai mājās.

Tekstu un foto sagatavoja:
Jeļena Stikāne
Medumu pagasta bibliotekāre