Pabeigti darbi pie 2017.gada lietavās un plūdos nodarīto zaudējumu novēršanas

Medumu pagastā pabeigti darbi 2017.gada lietavās un plūdos nodarīto zaudējumu novēršanai. Mainīgajos meteoroloģiskajos laika apstākļos 2017.gada septembrī un oktobrī SIA “BauForm” veica izskalojumu aizbēršanu ar granti  Medumu pagasta autoceļu posmos autoceļiem Nr.72-47 “Lāčplēši – Bērzaiņi”, Nr.72-10 “A-13 šoseja – Labdari”, Nr. 72-56 “A-13 šoseja – Lāčplēši”, Nr.72-14 “Ziedoņi 2 – Dzeņi”, par kopējo summu 17 957,61 euro (ar PVN).

Būvdarbu pabeigšanas rezultātā tika atjaunots  un uzlabots augstāk minētais autoceļu grants segums un aizbērti lielie izskalojumi, kas radušies kā 2017.gada augusta un septembra lielo lietavu sekas.