Pabeigts jauniešu centra telpu remonts!!!

Medumu pagasta biedrības “Medumu Cerība” izstrādātais un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros atbalstītais projekts “Medumu pagasta jauniešu centra telpu rekonstrukcija un tā apkārtnes labiekārtošana” (Nr.12-03-LL24-L413201-000008) ir pabeigts!—–

Projekta ietvaros tika izremontētas centra telpas, ierīkotas labierīcības, nomainītas iekšējās un ārējās durvis, ierīkots celiņš pie ēkas un nomainīts lievenis, kā arī daudz kas cits.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 14 909.47Ls, no kurām

publiskais finansējums (ES un Latvijas valsts līdzdalība) ir 13 418.52Ls un

Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 1 490.95Ls apmērā.

Visi medumieši ir ļoti pateicīgi par palīdzību un atbalstu šī projekta realizācijā!

Un tā 2013.gada 24.maijā plkst.15.00 būs Medumu pagasta Jauniešu centra atklāšanas pasākums!

Visi tiek mīļi gaidīti šajā medumiešiem svarīgajā pasākumā!

Tie jau ir noslēdzošie darbi centram piegulošās teritorijas labiekārtošanai

Šādi jaunais celiņš, soliņi un atkritumu urnas izskatās pirmajās savās dienās

Centra telpas vairs nevar pazīt

Tās ir kļuvušas tik gaišas un mājīgas, ka ir daudz ir gribētāju tajās atpūsties. Ar pagasta pārvaldes gādību telpās ir arī pirmās mēbeles. Tas ir tikai sākums…

Pirms telpu remontdarbu uzsākšanas šī stūrīša nemaz nebija, bet tagad šeit ir ļoti skaista telpa ar visu nepieciešamo