Par elektroniskajām algas nodokļu grāmatiņām

Uzmanību! Izmaiņas no 2014.gada 1.jūnija!—–

  • No 2014.gada 1.jūnija algas nodokļa grāmatiņa būs tikai elektroniskā dokumenta formā (Grāmatiņa).
  • Grāmatiņa ir ieraksts VID informācijas sistēmā un tā būs pieejama VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS).
  • Grāmatiņas, kas izsniegtas līdz 2014.gada 1.jūnijam, nebūs derīgas un izmantojamas pēc 2014.gada 1.jūnija.

Fiziskajai personai ir pienākums algas nodokļa grāmatiņu, kas izsniegta papīra dokumenta formā uzglabāt vismaz piecus gadus, tas ir, līdz 2019.gada 31.maijam.

Informācija pieejama šeit:
algas nodoklu gramatinas

Plašāka informācija pieejama zvanot uz VID informatīvo tālruni1898