PAR IEDZĪVOTAJU APKALPOŠANU MEDUMU PAGASTĀ

PAZIŅOJUMS

No 2020.gada 13.maija Medumu pagasta pārvalde atsāk cilvēku pieņemšanu klātienē!

Informācijas sniegšanai:

  • Pārvaldes vadītājs 29297155
  • Galvenā grāmatvede 26387923
  • Kase                                   65450564
  • Komunālā saimniecība      29222351
  • Medumu bibliotēka 26841091

e-pasts parvalde@medumi.lv