Par koksnes un augu atkritumu dedzināšanu no 17.04.-30.04.

Pamatojoties uz Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra saistošiem noteikumiem Nr. 31 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Augšdaugavas novadā” pašvaldība ir noteikusi, ka laika posmā no 2023.gada 17.aprīļa līdz 2023.gada 30.aprīlim (ieskaitot) Ilūkstē, Subatē un Augšdaugavas novada vasarnīcu (tai skaitā dārzkopības biedrības) teritorijās var notikt koksnes un augu, nekompostējamo dārzu un parku atkritumu sadedzināšana.

Dedzināšana ir pieļaujama, ja tas netraucē apkārtējos cilvēkus un nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personas mantai!

Saskaņā ar noteikumiem iepriekšminēto atkritumu sadedzināšana var notikt pašvaldības noteiktā laikā divas nedēļas pavasarī un rudenī, kad notiek teritoriju sakopšanas darbi.