Pārtikas un veterinārā dienesta ieteikumi svētceļojuma dalībniekiem, kuri dosies uz Aglonu

Tā kā Āfrikas cūka mēra (ĀCM) izsludinātajā ārkārtējās situācijas teritorijā ietilpst arī Aglonas pagasts, kura augusta mēneša galvenā aktualitāte ir 15.augusts – Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, PVD, sadarbībā ar Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Informācijas centru, ir sagatavojis ieteikumus svētceļniekiem—–.  

 Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju Latgalē saistībā ar ĀCM un klasisko cūku mēri (KCM), PVD aicina svētceļniekus no visiem Latvijas novadiem, kuri plāno doties uz Aglonu, svētceļojuma un svētku laikā ievērot sekojošo:

 –         Svētceļojuma laikā neizvēlēties nakšņošanai mājas, kuras atrodas izsludinātajā ārkārtējās situācijas teritorijā, ja tajās tiek turētas cūkas. Ja no tā nav iespējams izvairīties, nedrīkst iet pie tām cūku novietnē!

–         Neatstājiet pārtikas produktu (līdzpaņemto sviestmaižu un citu ēdienu) atkritumus ceļmalās vai atpūtas vietās, izmantojiet tam tikai apdzīvotās vietās paredzētos konteinerus!

–         Pēc pastaigas vai iešanas caur mežu, sevišķi karantīnas teritorijā, iespēju robežās notīriet vai noskalojiet apavus!

–         Esot karantīnas teritorijā, neizvediet vai neiznesiet no tās cūkgaļu un cūkgaļas izstrādājumus!

–         Iegādājieties gaļu un gaļas produktus tikai legālās tirdzniecības vietās!

–         Ja iedzīvotāji Jūs uzcienā, izlietojiet piedāvāto cienastu un nenesiet to tālāk!

–         Iegādāto pārtiku, sevišķi cūkgaļu vai cūkgaļas izstrādājumus, izlietojiet vienā ēdienreizē!

–         Svētku norises laikā tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas vietās neiegādājieties cūkgaļu vai cūkgaļas produktus promvešanai! Tā Jūs varat izplatīt ĀCM un KCM!

–         Ja svētceļojuma laikā redzat mežā, pie mājām vai citur beigtu meža cūku, ziņojiet par to zvanot uz PVD „karsto telefonu” – 20260400.

 ĀCM un KCM nav bīstamas cilvēkiem, bet ir ļoti bīstamas mājas un meža cūkām. Cilvēks var pārnest slimību ierosinātājus ar pārtiku, apģērbu, apaviem un sadzīves priekšmetiem.

ĀCM izsludinātā ārkārtējās situācijas teritorija – Daugavpils novada Ambeļu pagasts, Biķernieku pagasts, Demenes pagasts, Dubnas pagasts, Laucesas pagasts, Maļinovas pagasts, Naujenes pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Tabores pagasts, Vecsalienas pagasts un Višķu pagasts; Aglonas novads; Krāslavas novads; Dagdas novads; Zilupes novads; Rēzeknes novada Kaunatas pagasts, Mākoņkalna pagasts un Pušas pagasts; Ludzas novada Brigu pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pildas pagasts un Rundēnu pagasts un Ciblas novads.

ĀCM un KCM karantīnas teritorija – ĀCM un KCM karantīnas teritorija – Krāslavas novada Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Skaistas un Kaplavas pagasts; Dagdas novada Asūnes, Dagdas, Konstantinovas, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Ezernieku, Andzeļu un daļa no Andrupenes pagasta, Dagdas pilsēta.

Informācija svētceļojuma dalībniekiem un Aglonas svētku dalībniekiem pieejama mājas lapās: www.katolis.lv, www.katedrale.lv, www.radieceze.lv, Latgales Radio, kā arī „Katoļu Baznīcas Vēstnesī”.

 

                                                                                              PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Anna Joffe