Atalgojums

Sakarā ar to, ka 08.03.2019. Latvijas vēstnesī tika publicēts Satversmes tiesas spriedums, kur nospriests: Atzīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. un 2. punktu par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un spēkā neesošiem no to spēkā stāšanās brīžaSpriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Spriedums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.

Līdz ar to, turpmāk pašvaldības amatpersonu un darbinieku algas vairs nav publicējamas.