PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

PERSONAS DATU APSTRĀDE
AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Personas datu apstrādes Pārzinis: Augšdaugavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.40900036310, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālr.; 65422238, e-pasts: pasts@augsdaugavasnovads.lv

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
e-pasts: datuaizsardziba@augsdaugavasnovads.lv, tālr.: 65422212.

 

Papildus informāciju par personas datu apstrādi Augšdaugavas novada pašvaldībā var iegūt Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā Personas datu aizsardzība https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/personas-datu-aizsardziba/ vai klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.