Pasākums “Atbildes, kuras tu meklē!”

Atbildes, kuras tu meklē!

Nedēļas laikā sadarbībā ar Medumu pamatskolu, Medumu pagasta bibliotēkā notika bibliotekāra stundas “Atbildes, kuras tu meklē!”. Pasākums tika organizēts, lai iepazīstinātu skolēnus ar tematisko informatīvo portālu letonika.lv un apgūtu prasmes ātri tajā atrast vajadzīgo informāciju. Katru dienu vienas stundas laikā, skolēni pētīja portālu letonika.lv. Letonika.lv – latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz pieeju dažādam enciklopēdijām, vārdnīcām, daudzu latviešu autoru darbiem, sistēmā ir atrodami dažādi attēli un latviešu valodai noderīgi rīki un uzziņu resursi. Bibliotēka to abonē, tieši tāpēc portāla informatīvais klāsts ir daudz plašāks nekā versijā bez abonementa.

Pasākuma laikā notika neliels ceļojums pa dažām portāla sadaļām: enciklopēdijām, vārdnīcām un mācību līdzekļiem. Tika izvelētas nepieciešamākās mācību sadaļas, kurās ir 4. – 9. klašu skolēniem noderīga mācību procesam informācija. Skolēniem tika piedāvāts uzdevumus, kuru vajadzēja izpildīt ar letonika.lv portāla palīdzību.

Turklāt daudzas informatīvas enciklopēdijas, piemēram wikipedia,  neatbild par informācijas pareizību un precizitāti, jo katrs var pievienot jebkuru informāciju, un tā nav droša izmantošanai. Portālu letonika.lv šajā ziņā var droši izmantot mācību procesā.

Bibliotekāre pievērsa uzmanību tam, ka katrs ieinteresēts var izmantot letonika.lv bibliotēkas telpās, bibliotēkas darba laikā.

 

Tekstu un foto sagatavoja:

Jevgeņija Muštavinska

Medumu pagasta bibliotekāre