PASĀKUMS “KVESTS”

PASĀKUMA “KVESTS” NOLIKUMS

1.Mērķis

Motivēt jauniešus lietderīgi pavadīt laiku, attīstīt komunikācijas un organizātoriskās prasmes. Mudināt jauniešus patstāvīgi darboties un veicināt viņu radošo spēju attīstību.

  1. Uzdevumi

Organizēt atpūtas pasākumu Daugavpils novada jauniešiem “Kvests”

  1. Laiks un vieta

Pasākums notiks 2019. gada 27.oktobrī Medumu parkā no plkst. 13.00.

3.Vadība

Pasākumu organizē Medumu pagasta jauniešu biedrība “Medumu Cerība”

  1. Dalībnieki

Pasākumā var piedalīties Daugavpils novada jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem.

  1. Prasības no pasākuma viesiem

Katram pagastam jāsagatavo viena draudzīga, aktīva un jautra komanda ar 4-6 dalībniekiem. Ģērbties pēc laikapstākļiem

  1. Programma

12.30-13.00 – dalībnieku  ierašanās un reģistrācija jauniešu centrā

13.00 – 15.00- kvests

16.00 – 17.00 – kafijas pauze

17.00  –  apbalvošana

  1. Dalībnieku drošība

Par dalībnieku drošību atbild komandu atbildīgas personas.

  1. Pieteikšanās

Lūdzam obligāti apstiprināt dalību pasākumā līdz 2019. gada 22.oktobrim zvanot Diānai Mikulānei –  27029325 vai sūtot vēstuli uz e-pastu diana.mikulane@inbox.lv