Pasākums ”Maģiskā līnija” Medumu pagasta bibliotēkā

21. oktobrī Medumu pagasta bibliotēkā pasākuma laikā, ‘”Maģiskā līnija” bērni iepazinās ar antistresa zīmējuma pamatiem. Par tāda veida zīmējuma vērtību savos darbos daudz rakstījis Kandisnkijs. Mūsdienās aptverot visas iespējamās psiholoģiskas prakses, Pavēls Piskarjevs izstrādājis neirogrāfiskā zīmējuma pamatelementus un principus, izstrādājis neirografiku. Līdz neirogrāfikas zīmējuma principu apgūšanai, bērniem vēl nepieciešams pieaugt, vecuma dēļ. Tāpēc tā prakse tika izmantota daļēji un bērni tika iepazīstināti ar katarsi un kompozīciju.

Pasākuma laikā, bērniem tika pastāstīts par katarsi un tā atspoguļošanu mākslas darbā vai zīmējumā. Katarse ir jēdziens, ko lieto visbiežāk mākslā un filozofijā, ar to apzīmē mākslas estētisko iedarbību uz cilvēku. Katarse ir attīrīšanās caur līdzpārdzīvojumu. Izrādās, ka daži no bērniem savos ikdienišķos zīmējumos jau praktizē tāda veida atbrīvošanu no stresa. Bērnu zīmējumi no vienas puses atgādina parastus abstraktus zīmējumus, bet tajos atspoguļota bērnu psihiskā pasaule un pārdzīvojumi, pozitīvas vai negatīvas emocijas. Medumu pagasta bērnu zīmējumos pārvalda spožas un košas krāsas, kas runā par bagātu iekšējo pasauli un normālu psihisko attīstību. Pasākuma nobeigumā bērnus gaidīja cienasts un garšīga tēja.