PASNIEGTAS PATEICĪBAS UN BALVAS KONKURSA “SAIMNIEKS 2016” DALĪBNIEKIEM

14. oktobrī Daugavpils novada kultūras centrā notika novada domes rīkotā konkursa “Saimnieks 2016” noslēguma pasākums. Kopumā Daugavpils novada domes Pateicības un balvas tiks piešķirtas 28 konkursa dalībniekiem – zemnieku saimniecību (ZS), piemājas saimniecību (PS) un SIA īpašniekiem. Konkurss tika rīkots ar mērķi noteikt labāko ieguldījumu Daugavpils novada lauku attīstībā un lauksaimniecībā.

Jūlija sākumā konkursa vērtēšanas komisija veica konkursa dalībnieku apmeklējumu un izvērtēšanu klātienē, savukārt līdz 12. augustam apkopoja rezultātus, katrā grupā izvirzot laureātus tādās nominācijās kā “Gada lauku saimniecība”, “Ģimene lauku sētā”, “Jaunais veiksmīgais zemnieks” un “Bioloģiskā lauku saimniecība”.

Daugavpils novada domes Pateicības par piedalīšanos pasniegtas – Višķu pagasta ZS “Veiskupiški” īpašniekam Sergejam Grigorjevam, Dubnas pagasta ZS “Enkuri” īpašniekam Antonam Kurtišam, Kalupes pagasta ZS “Egles” īpašniekam Valentīnam Kuklim, Ambeļu pagasta ZS “Divo agro” īpašniekam Vadimam Andrejevam, Maļinovas pagasta ZS “Ainava” īpašniekam Valērijam Ančevskim, Naujenes pagasta PS “Bišu drava” īpašniekam Nikolajam Annišinecam, Demenes pagasta ZS “Ezerīši” īpašniecei Tatjanai Pļiskai, Medumu pagasta ZS “Vītiņi” īpašniekam Leopoldam Belinskim, Tabores pagasta PS “Lilijana” īpašniecei Lilijanai Žondai, Laucesas pagasta saimniecības “Senatne” īpašniecei Ļubovai Semjonovai, Skrudalienas pagasta SIA “Alexxx” īpašniekam Oļegam Griškjānam, Sventes pagasta PS “Saltanata” īpašniecei Gaļinai Turinai, Sventes pagasta PS “Bumbieri” īpašniekam Jurim Kosjukevičam, Vaboles pagasta ZS “Kļavas” īpašniekam Varim Vilcānam, Ambeļu pagasta ZS “Oši” īpašniekam Pāvelam Belkovskim, Maļinovas pagasta PS “Vasiļova 1” īpašniekiem Elvīrai Kokinai un Aivaram Kolužam.

Savukārt konkursa galvenās balvas par iegūto 2. vietu saņēma – Višķu pagasta ZS “Manturi” īpašniece Ināra Sadikova nominācijā “Bioloģiskā lauku saimniecība”, Nīcgales pagasta ZS “Ūsiņi” īpašnieks Ilmārs Skuķis nominācijā “Gada lauku saimniecība – graudkopība”, Demenes pagasta ZS “Veras” īpašnieks Ivans Artimovičs nominācijā “Gada lauku saimniecība – gaļas lopkopība”.

Konkursa laureāti un 1. vietas ieguvēji – Vecsalienas pagasta PS “Ceriņi” īpašniece Vera Kucina nominācijā “Bioloģiskā lauku saimniecība”, Sventes pagasta ZS “Gaismiņas” īpašnieks Žanis Kukulis nominācijā “Jaunais veiksmīgais zemnieks”, Aigars Kuklis ar ģimeni Kalupes pagasta ZS “Egles” nominācijā “Ģimene lauku sētā”, Višķu pagasta SIA “Agraris” īpašnieks Aleksandrs Harlamovs nominācijā “Gada lauku saimniecība – graudkopība”, Biķernieku pagasta ZS “Osinovka” īpašnieks Dmitrijs Petrovs nominācijā “Gada lauku saimniecība – graudkopība”, Višķu pagasta SIA “Latgales bekons” īpašniece Anna Tenisa nominācijā “Gada lauku saimniecība – gaļas lopkopība”, Demenes pagasta SIA “BAR” īpašnieks Romualds Bleiders nominācijā “Gada lauku saimniecība – piena lopkopība”, Līksnas pagasta ZS “Lāčplēši” īpašniece Agnese Sitnika nominācijā “Gada lauku saimniecība – biškopība”, Laucesas pagasta ZS “Gundegas – 1” īpašnieks Aleksandrs Kondrovskis – Kudrjavskis nominācijā “Gada lauku saimniecība – dārzeņkopība”.

Konkursa galvenās balvas un Pateicības pasniedza Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska un priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kucins. Sveicēju pulkam pievienojās Swedbank Finanšu centra “Daugavpils” lauksamniecības menedžere Evita Bačule-Treščilova un biznesa klientu apkalpošanas menedžere Eva Agafonova, SIA „Latvijas Lauku  konsultāciju un izglītības centrs” Daugavpils biroja Ilūkstes un Daugavpils novada uzņēmējdarbības konsultante Marija Rēķe, kā arī VAS “Attīstības finanšu institūcija “Altum” Daugavpils Konsultāciju biroja vadītāja Vita Pučka, pasniedzot konkursantiem savas īpašās balvas. Swedbank pārstāvi pateicās arīdzan Janīnai Jalinskai.

Pasākumu muzikāli skaistināja Daugavpils novada Kultūra centra folkloras kopa „Dyrbyni” (vadītāja Anna Briška), savukārt pasākuma otro daļu humora gaisotnē uzturēja radošā apvienība “MaSKa” (vadītāja Sarmīte Veigure).
Balli spēlēja muzikālā apvienība “Deja vu”.

FOTOGALERIJA

Olga Smane