Pastaiga dabā ar Jāņa Baltvilka dzejoļu krājumiem

Šogad, 2014.gadā, rakstniekam un dabas pētniekam Jānim Baltvilkam apritēja 70 gadi. Septembra sākumā jaunākie bibliotēkas lasītāji tika aicināti lasīt Jāņa Baltvilka dzejoļus, stāstus un pasakas par dabu un piedalīties pasākumā „Pastaiga dabā ar Jāņa Baltvilka dzejoļu krājumiem”, kā arī zīmējumu konkursā  „Jāņa Baltvilka dzeja bērnu acīm.”—–
2014.gada 26.septembrī skolēnus sagaidīja neparasts ceļojums.  Katra klase saņēma ceļojuma karti un kopā ar skolotājiem un bibliotekāri devās pastaigā pa Medumu parku. Bērni ceļoja no viena pieturas uz nākamo un pildīja dažādus uzdevumu: papildināja mīklupantus, minēja dažādus  putnus, dažādām koku lapām izvēlējās attiecīgo augli, prezentēja dzejoļus. Par paveiktajiem uzdevumumiem dalībnieki saņēma  balvas – ābolus. Pēc pastaigas visi satikās bibliotēkā, katra klase skaitīja nopelnītos ābolus un kopīgiem spēkiem noskaidroja visaktīvāko klasi. Labākie klašu daiļlasītāji dalījās ar savu sniegumu un visiem pasākuma dalībniekiem lasīja  J. Baltvilka dzeju. Noslēgumā visi tika apbalvoti – tika nosaukti labākie zīmētāji un dzejoļu izpildītāji.
Domāju, kā šis pasākums bērnus pārliecināja tajā, ka dzeju lasīt ir interesanti un katrs to var darīt pa savam. Liels paldies skolotājiem – kopīgiem spēkiem, skola un pagasta bibliotēka var organizēt interesantus pasākumus.

 

Informāciju sagatavoja Medumu pagasta bibliotekāre Jeļena  Stikāne.