Par piedalīšanos festivālā “FLORA EXPO DAUGAVPILS 2022”

No 25. līdz 27. novembrim, pirmoreiz Daugavpilī notika liels floristikas festivāls FLORA EXPO DAUGAVPILS 2022. Ar savām foto zonām piedalījās gan profesionāli floristi, gan radoši cilvēki. Patīkami, ka bija arī  pārstāvji no pagastiem.

Konkursā savas idejas mēģināja īstenot komanda no Medumu pagasta Tautas namaDiāna Mikulane un Anita Drozdova. Pēc profesijas Diāna ir daiļdārzniece, Anita pašlaik Tautas nama vadītāja. Dalībnieces par sevi  stāstīja – “No vienkāršiem un pieejamiem materiāliem esam centušās izdaiļot mūsu pasākumus Tautas namā. Diānai ļoti patīk eksperimentēt, tāpēc nebeidzamas enerģijas avots. Anitai floristika ir iemesls radīt kaut ko dvēselei. Piedalāmies festivālā, lai smeltos enerģiju un iedvesmu no citiem floristiem un viņu darbiem, kā arī parādīt sevi un savas spējas, izmantojot to, kas izaudzis te – Medumos.”

Strādājot  Kultūras jomā mūsu profesija cieši saistīta ar apmeklētāju piesaistīšanu kultūras iestādei, izmantojot dažādus pasākumus. Ievērojamu darba daļu pievēršam pasākumu vizuālajam noformējumam – telpu un teritorijas izrotāšanā, floristikas kompozīciju un dažādu instalāciju veidošanā. Šādā darbā ir svarīgas un noderīgas arī fotografēšanas prasmes. Tāpēc dalība floristikas festivālā ir patiess gods un iespēja pielietot savas iemaņas. Pateicamies visiem pasākuma organizatoriem par šādu iespēju!

 

Foto: Irina Maskalenko

Vairāk par festivālu – #floraexpodaugavpils2022 (Facebook)

Sagatavoja: Medumu pagasta Tautas nama vadītāja Anita Drozdova