Publiskā apspriešana

Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10. 9.pantu Medumu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu nokaltušo koku nogriešanai (1 lapegle un 3 ozoli) blakus Medumu internātpamatskolai pie Valsts autoceļa V696.  

Priekšlikumus un iebildumus lūdzam sūtīt uz Medumu pagasta pārvaldi pa tālr. 65471563 un e-pastu parvalde@medumi.lv.

Koku zāģēšanas vieta