SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA MEDUMOS

Medumu pagasta pārvalde organizē sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Puščas kapos:

  • 2 bērzi;
  • 2 egles;
  • 7 liepas.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Medumu pagasta pārvaldē no 2021.gada 19.februāra līdz 2021.gada 5.martam. Sabiedriskā apspriešana notiks  2021. gada 8.martā plkst. 10:00 Medumu pagasta pārvaldē, Alejas ielā 2, Medumos.

Kontakti: Medumu pagasta pārvaldes komunālās saimniecības p.i. Leeonīds Gornovskis, tālr.29222351.