Sadarbība

Biedrība “Medumu ezers”

Šobrīd jau padarītais

Biedrība „Medumu ezers” tika izveidota 2009.gada martā. Biedrības dibināšanas galvenais iemesls bija ezera krasta līnijas zemes īpašnieku vēlme saglabāt un pavairot Medumu ezera zivju resursus, kā arī pasargāt ezeru no maluzvejniekiem. Par naudu, kuru ziedoja sponsori, samaksāja biedrības biedri un citi cilvēki par zvejošanas licencēm, tika iegādāti līdzekļi un aprīkojums ūdenstilpes izmantošanas un zvejošanas noteikumu ievērošanas kontrolei. Biedrības „ Medumu ezers” statuss ļāva biedrībai saņemt līdzekļus no Zivju fonda zivju mazuļu ielaišanai ezerā. Ezerā jau ielaisti zandartu mazuļi.

Uz 2011.gada jūnija mēnesi biedrība ir apkopojusi sekojošu informāciju:

Konfiscētais nelikumīgās zvejas rīku skaits:

  • 2009.gadā 32 tīkli un 7 murdi
  • 2010.gadā 15 tīkli
  • 2011.gadā 3 tīkli

Fotogrāfijās iemūžināts viens no maluzvejnieku darbību rezultātiem!

Aptuveni 20 kg izcilu līņu vairs nespēs laist pasaulē mazuļus, neuzķersies uz āķa makšķerniekam un netiks pasniegti galdā. Pūstošo zivju šausmīgā smaka ir viss, kas ir palicis pāri no zivīm pēc maluzvejnieku ciniskajām darbībām! Šis briesmīgais cilvēks pat neieradās pēc sava laupījuma, kurš tā arī sapuva tīklā. Tagad, ja pareizināt šo skaitu uz 20 (vidējais tīklu daudzums, kurus zivju aizsardzības inspektori konfiscēja viena reida laikā līdz 2009.gadam), tad pareizināt uz 365 dienām gadā…. Arī ziemā maluzvejniecība turpina savu postošo darbu. Par to liecina pavasarī atrastās ierīces, ar kuru palīdzību tīklus var nostiept arī zem ledus.

Par šiem gadiem paveiktais darbs ir devis arī acīmredzamu pozitīvu rezultātu. Pēc zvejnieku, kuri zvejoja Medumu ezerā, atsauksmēm patīkami secināt, ka ezerā ar makšķeri vai spiningu saķerto zivju skaits un noķerto zivju izmēri regulāri pieaug.

Pēc vietējā zvejnieka stāstiem, ziemā sāka ķerties mazie zandarti, kuri tika ielaisti 2010.gada vasarā. Pavasarī mazos zandartus varēja manīt ezera krasta zonā. Gribētos jau ticēt, ka tā tas ir. To jau rādīs daži tuvākie gadi. Cerēsim, ka ezerā dzīvos un vairosies šīs brīnišķīgās zivis

Pamatojoties uz visu iepriekš pateikto, ar pārliecību varu teikt, ka visi spēki un ieguldītais darbs nav bijuši veltīgi. Tagad pats galvenais biedrības uzdevums ir saglabāt un uzlabot sasniegtos rezultātus.

Biedrības „Medumu ezers” priekšsēdētājs Jurijs Lavrentjevs