Sociālais darbs

Sociālā darbiniece: Regīna Gligore
Tālrunis: 65471647
E-pasts: regina.gligore@medumi.lv

Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena 8.30 – 12.00 un 13.00 – 18.00
Trešdiena 8.00 – 12.00 un 13.00 – 16.30

Sociālā palīdzība:

  • sniedz personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību;
  • sniedz konsultācijas;
  • piešķir pabalstus garantētā minimāla ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstus;
  • piešķir vienreizējus naudas pabalstus.

Var nodrošināt sekojošus pakalpojumus:

  • noformē dokumentus aprūpei ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās;
  • noformē dokumentus sociālās rehabilitācijas saņemšanai;
  • nodrošina mājas aprūpes pakalpojumus.

Sociālo darbu reglamentējošie dokumenti:
Sociālā dienesta nolikums;
Psihologa maksas pakalpojumi.

Saistošie noteikumi:
Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā;
Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā;
Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā;
Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā.