Spēle „Cik labi tu pazīsti Latviju?”

                           „Tāda zeme ir tikai viena.
Samīļojam to dzimšanas dienā!”
                                                                                                          (M. Cielēna)

Novembris Latvijā ir svētku mēnesis.  Mēneša garumā gan bērni, gan pieaugušie aktīvi piedalījās skolas organizētajos patriotiskajos pasākumos. Latvijas svētku mēnesī notika tikšanās ar robežsardzes un zemessardzes pārstāvjiem, skolēni piedalījās radošajā  konkursā  „Tautas zīmes no dabas materiāliem”, kā arī gatavoja Latvijas dzimšanas dienai veltīto priekšnesumu. Pagasta bibliotēka pievienojās  dažādām svētku aktivitātēm. Kopā ar latviešu valodas skolotāju tika organizēta literārā stunda 6.-9. klases skolēniem „E.Veidenbauma un J.Jaunsudrabiņa daiļrade”. Bibliotēkā tika noformētas tematiskās izstādes „Par tevi, Tēvu zeme” un „Spēcinošās latvju zīmes”. Noslēgumā  bibliotēkā tika sarīkota spēle skolēniem „Cik labi tu pazīsti Latviju?”. Spēles gaitā skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas par Latviju, atbildot uz dažādiem jautājumiem par dabu, tradīcijām un kultūras mantojumu Latvijā, kā arī gūt jaunas zināšanas par savu zemi. Spēlē aktīvi piedalījās sākumskolas skolēni, kā arī skolēni no sestās un devītās klases. Pasākums noslēdzās ar labiem vārdiem un vēlējumiem Latvijai.

Lai visi mūsu vēlējumi piepildās!

Medumu pagasta bibliotēkas vadītāja Jeļena  Stikāne