Sveicam visus Medumu pagasta iedzīvotājus Lāčplēša dienā un Latvijas neatkarības proklamēšanas gadadienā!

 
 Maza mana tēvuzeme  divu roku platumā.  
Mīļa mana tēvuzeme  divu roku siltumā.  
Dziļa mana tēvuzeme visa mūža garumā.  

No sirds sveicam svētkos. —–