Svētku koncerts veltīts Medumu ciema svētkiem!

Rudens atnes ne tikai ražas un pārdomu laiku, bet līdz ar tā iesākumu Medumos ik gadu notiek pagasta svētki, kuri šajā 2020. gadā notika 20. septembrī.

Un tie notika mazliet neierastākā formātā nekā agrāk – tika organizēts tikai svētku koncerts Tautas nama zālē, bez radošajām darbnīcām, sporta spēlēm un citām aktivitātēm, kas šajos svētkos ir bijuši ierasti, jo prioritātē bija maksimāli parūpēties par apmeklētāju drošību COVID-19 apstākļu dēļ.

Šogad Medumu ciema svētki nesa “Mūsu mājās” nosaukumu, jo noteikti gadā, kad viss notiek zem COVID-19 zīmes, “mājas” jēdziena izprašana ir stiprāka nekā agrāk. Tāpēc bija it īpaši svarīgi ciema svētkos sveikt tos vietējos iedzīvotājus un darbniekus, kuri kopš pagājušā gada septembra nesa savu tiešo vai netiešo ieguldījumu Medumu pagasta attīstībā.

Katru gadu tiek izceltas ģimenes – šogad pirmo sveicēju kārtā bija bērni, kuri ir piedzimuši un deklarēti Medumu pagastā no pagājušā līdz šī gada septembrim – to starpā ir Ivanovu, Ragozinu un Petkunu ģimene. Tika sniegtas pateicības arī Lukašenoku un Matjusaviču ģimenei par ģimenes tradīciju un audžuģimenes popularizēšanu Medumos un Daugavpils novadā.

Bet kas gan būtu jebkura apdzīvota vieta bez sabiedriski aktīviem cilvēkiem! Līdz ar ko tika sniegtas pateicības sociāli aktīviem cilvēkiem kā Visvaldim Ločam, kurš vienmēr aktīvi darbojas ar vietējo iedzīvotāju lūgumiem, kā arī Valentīnai Čulnakovai, kas ilga perioda laikā rūpējās par vietējo iedzīvotāju fizisko aktivitāti piedāvājot bezmaksas regulāras grupas nodarbības. Pateicību par Medumu pagasta iedzīvotāju veselības rūpēšanos tika sniegta arī jaunajai pagasta feldserei Žannai Rudzītei.

Tostarp šogad arī izcēlām un sniedzām pateicības iedzīvotājiem, kuri regulāri un apzinīgi kopj savus dārzus, kuri priecē garāmgājējus, kas ir Stikānu saimes, Aldonas kundzes dārzs un Bučeņu mājas dārzs. Bez uzmanības nepalika arī bibliotēkas apmklētāji, kurus izcēla jaunā Medumu pagasta darbiniece Jevģēnija Muštavinska ar to, ka viņi aktīvi un regulāri apmeklē bibliotēku – Ļudmila Jagodka, Nadežda Levčonoka un Janīna Bambāne.

Uzmanība un pateicība tika sniegta arī jau pelnītā atpūtā aizgājušajai bijušai Medumu internātpamatskolas direktorei Gaļinai Piščuļonokai par ieguldījumu Medumu pagasta izglītības jomā, kā arī sveikts tika jaunais Medumu internātpamatskolas direktors Ēriks Lūkmans.

 

Ir jāatzīmē, ka šī gada ciema svētku koncerta dalībnieku skaits bija liels, košs un dažāds – jebkurš apmeklētājs varēja izbaudīt kādu koncerta daļu, kas viņam visvairāk patika. Spilgtus enerģijas lādiņus caur ģitārspēles prasmi sniedza Mikus Vīksne no Rīgas, koncertam ritmu pievienoja flamenko studijas “Uno Dos Tres” dejotāja Marina Baženova, akadēmisku melodismu sniedza Daugavpils Universitātes Mūzika fakultātes pārstāvji – pianists Gļebs Beļajevs un vijolniece Svetlana Blaževiča, kā arī priecēja viesi no kaimiņu pagasta – Sventes vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ezerzvani”. Īpaši patīkami bija arī vietējo iedzīvotāju priekšnesumi – ar lirisku dzeju koncertu atklāja Medumu pagasta Jauniešu centra vadītāja Diāna Mikulāne kopā ar Medumu pagasta jaunieti Kseniju Lukašenoku, kā arī dažādus priekšnesumus sniedza Medumu pamatskolas skolēni ar muzikāliem priekšnesumiem skolotājas Nataļjas Ogurcovas vadībā.

 

Pateicamies Daugavpils novadam un Medumu pagastam par atbalstu un pasākuma finansēšanu! Atsevišķu pateicību sniedzam visiem, kas palīdzēja Medumu pagasta svētku organizēšanā, bet atsevišķi Diānai Mikulānei par palīdzību dekorāciju un dāvanu izveidē!

 

Tiekamies nākamgad un cerams jau tādos apstākļos, kas ļaus pilnvērtīgi izbaudīt svētkus un viena otru sabiedrību!

 

Teksts:

Elizabete Poddubnova

Medumu pagasta Tautas nama vadītāja

 

Foto:

Vladimirs Gorbunovs