Tautas nams

MEDUMU PAGASTA TAUTAS NAMS
Adrese: Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Tālrunis: +371 27029325
E-pasts: tautas.nams@medumi.lv
Vadītājs: Anita Drozdova
Tautas nama vadītāja pieņemšanas laiki:
Darbdienās: 8:00-16:00
PAKALPOJUMI UN FUNKCIJAS
Medumu pagasta Tautas nams ir Augšdaugavas novada pašvaldības Medumu pagasta pārvaldes pakļautībā esoša struktūrvienība, kuras funkcionālo pārraudzību veic Augšdaugavas novada pašvaldības Kultūras pārvalde.Medumu pagasta Tautas nama darbības pamatmērķis ir veidot un piedāvāt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras produktus, nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu, veicināt starpkultūru sadarbību Medumu pagastā. Tiek realizēti valsts kultūrpolitikas pamatvirzieni, pamatojoties uz Medumu pagasta iedzīvotāju dažādo nacionālo un interešu grupu iespējām un vajadzībām.Medumu pagasta Tautas nams organizē un koordinē:

  • profesionālās mākslas pieejamību Medumu pagasta iedzīvotājiem;
  • valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norisi;
  • informatīvus un izglītojošus pasākumus;
  • koncertus, izrādes un izstādes;
  • veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību Medumu pagasta iedzīvotājiem;
  • organizē atpūtas un izklaides pasākumus visu vecumu grupu iedzīvotājiem.