„Tautas Saimes grāmata”

Gaidot Latvijas valsts simtgadi, 13. janvārī  Daugavpils novadā savu ceļu ir uzsākusi „Latvijas Tautas Saimes grāmata”, un 5.februārī  tā atceļoja uz Medumiem. Medumu pagasta bibliotēkā sapulcējās uzaicinātie Medumu pagasta iedzīvotāji, skolēni un skolotāji. Klātesošie tika iepazīstināti ar to, kā top „Tautas Saimes grāmata” un kāda ir tās nozīme  nākamajām paaudzēm. Lasot grāmatu, nākamās paaudzes uzzinās par mūsu tautas tradīcijām, kultūras daudzveidību, par pārdzīvotajiem vēsturiskiem  notikumiem, par ilgām un sapņiem, kā arī par to, kā mūsu tauta lepojās, sagaidot Latvijas simtgadi.

Medumu pagastā dalīties savās atmiņās un pārdomās par Latviju, Daugavpils novadu un it īpaši Medumu pagastu tika aicināti Valija Grīslere, Jānis Stikāns, Vita Skvorcova un Viktorija Celminska.

Svinīgus vārdus teica arī Medumu pagasta pārvaldes vadītājs Nikolajs Poltavecs. Pasākumā dalībniekus apsveica skolas popgrupa „Pozitivus” ar dziesmu „Noglāstu Latviju” un Olga Petkune ar Ojāra Vācieša dzejoli „Sapnis”. Pēc tam uzrunātie ciemiņi tika aicināti veikt ierakstus Latvijas Tautas Saimes grāmatā.

Paldies visiem, kas šajā svinīgajā brīdī piedalījās un atbalstīja „Tautas Saimes grāmatas” veidošanu.

Medumu pagasta bibliotēkas vadītāja  Jeļena Stikāne.