Tika aizvadīta Kvesta spēļu sērija “Ar saknēm…”

Septembrī Eiropas solidaritātes korpusa projekta “KOPĀ” ietvaros tika aizvadīta kvesta spēļu sērija “Ar saknēm…” Sventē, Kalkūnē un Medumos. Kvesta spēļu sērija sastāvēja no trim kvesta spēlēm un tika īstenota Sventes, Kalkūnes un Medumu pagastos. Kvesta spēļu sērijas galvenais mērķis bija sniegt iespēju Sventes, Kalkūnes un Medumu pagasta jauniešiem un iedzīvotājiem, iespēju iepazīt labāk savu pagastu, to kultūrvēsturisko mantojumu, vēsturiskos notikumus, kā arī izmēģināt sevi detektīvu lomā.

Kvesta dalībniekiem kvesta spēļu laikā  bija jāatrod visi noslēptie 15 QR kodi Sventes, Kalkūnes un Medumu ciemos un jāatšifrē katrs no tiem, lai  saņemtu uzdevumu, kas bija jāizpilda. Visi kvesta spēļu dalībnieki lieliski tika galā ar QR kodu meklēšanu un uzdevumu izpildi. Pateicoties kvesta spēlēm kvesta dalībniekiem bija iespēja ne tikai iepazīt savu pagastu un novadu, bet arī pavadīt laiku kopā esot ar savu ģimeni un draugiem, strādāt komandā, un kopīgi piedaloties aktivitātē pavadīt savu laiku lietderīgi un aizraujoši. Par dalību kvesta spēlēs, katrs jaunietis tika pie piemiņas balvām. Savukārt, lai nodrošinātu visus kvesta spēļu dalībniekus ar balvām Kalkūnes pagasta jauniešu centra jaunieši no Kalkūnes, Medumiem un Sventes papildus arī organizēta vairākas kulinārās darbnīcas, kuru rezultātā tapa garšīgas balvas visu pagastu iedzīvotājiem.

Kalkūnes pagasta jaunatne izsaka pateicību, katram jaunietim un katram iedzīvotājam par dalību kvesta spēlēs 17. septembrī Sventē, 24. septembrī Kalkūnē un 25. septembrī Medumos. Kvesta spēļu sēriju “Ar saknēm…” organizēja Kalkūnes jauniešu centra jaunatne Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “Kopā” ietvaros.

 

Projektu “KOPĀ” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī  publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

 

Informāciju sagatavoja: Kalkūnes jauniešu centra jaunatnes lietu speciālists  Andrejs Rucko