Tikšanās ar pagasta iedzīvotājiem „Mana Dzimtene 100 gadu garumā”

“Atmiņās iespējams sadzirdēt laiku,
Arī to, kas pagātnē rūs,
Viegli kā nopūta pieskarsies vaigam dārgākie mirkļi,
Ja tikai sauksim atkal no jauna tos apciemot mūs”.

                                                                                                                            K. Apškrūma

Svinot patriotisko novembri un atzīmējot Latvijas 100 gadu jubileju Medumu pagasta bibliotēka un skolas Novadpētniecības muzejs 9.novembrī organizēja atmiņu pasākumu  „Mana Dzimtene 100 gadu garumā”. Lasītājiem un bibliotēkas viesiem  tika piedāvāta vēsturisko grāmatu un citu iespieddarbu, fotogrāfiju un vēsturisko eksponātu izstāde.

Skolas muzeja vadītāja Miropija Petkune savā prezentācijā par Medumu pagastu sniedza ieskatu pagasta vēsturē sākot no 20.gadsimta sākuma. Viņa atgādināja par šausmīgām pēdām, ko atstāja  Pirmais Pasaules karš  Medumu teritorijā. Tajā  bija sagrautas 80% māju. Viņa īpaši atzīmēja agrāro reformu, kad muižu zeme tika sadalīta zemniekiem, pastāstīja par LR ģenerāļa Andreja Auzāna ieguldījumu pagasta dzīvē 20.gadsimta 30 gados. Īpaši smagas atmiņas klātesošajiem bija par 1940. un 1949.gadu deportācijām.

Padomju varas gados īpašu ieguldījumu pagasta ekonomiskajā izaugsmē sniedza sovhoza „Medumi” direktori  Grigorijs Jaščenkovs  un Edmunts Minkevičs. Šodien pagasta teritorijā darbojas  ap desmit zemnieku saimniecību.

Atmiņās par pagājušiem gadiem dalījās klātesošie pagasta iedzīvotāji. Īpašu interesi izsauca vecās fotogrāfijas un avīžu publikācijas, kuras attēloja iedzīvotāju devumu pagasta kultūras  un saimnieciskajā dzīvē 20.gadsimta sešdesmitajos  – astoņdesmitajos gados, kad visi bija jauni un strādāja sovhoza laukos, fermās, skolā un piedalījās kultūras dzīvē.

Liels paldies visiem, kas atnāca uz pasākumu un dalījās ar savām atmiņām!

Sveicam visus pagasta iedzīvotājus Latvijas 100 gadu jubilejā!

Informāciju sagatavoja:
Jeļena Stikāne
Medumu pagasta bibliotekāre