Uzmanību, gatavību, marš!

   4.maijā Medumu pagasta ielās notika tradicionālais lielais skrējiens, kas tika veltīts Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas  25. gadadienai! —– 

Visi 42 dalībnieki sacentās 7 grupās:

  • vecākās grupas vīrieši un sievietes,
  • vidējās grupas zēni un meitenes,
  • jaunākās grupas zēni un meitenes,
  • ģimeņu grupa.

Skrējiena trases garums vecākai un vidējai grupai sastādīja 2km, bet jaunākai grupai un ģimenēm – 600m.

Šogad visātrākie bija:

Vecākajā grupā  

vīrieši – Mihails Rižijs;

sievietes – Jeļena Tretjaka.

Vidējā grupā –

zēni – Deniss Kurnevičs;

meitenes – Jevgenija Kaļinčuka.

Jaunākajā grupā –

zēni – Vladislavs Suvorovs;

meitenes – Anastasija Korotkova.

Starp piecām ģimenēm visātrākā bija Buzu-Kokinu ģimene, kas startēja kopā ar 2 gadus vecu puisīti.

Vecākajā grupā piedalījās arī vīrieši virs 60 gadiem – Juris Kopasovs un Vladimirs Jermaļonoks. Visvecākajam skrējiena dalībniekam Romualdam Saušam ir jau 81 gads, taču tas nebūt netraucē viņam katru gadu atbraukt pie mums ar velosipēdu no Vaboles pagasta un aktīvi piedalīties skrējienā kopā ar visiem!

Godalgoto vietu ieguvēji, kā arī visi pārējie skrējiena dalībnieki tika apbalvoti ar diplomiem un piemiņas medaļām.