Uzmanību! Izsludināts jauns atklāts konkurss

Medumu pagasta pārvalde 2014.gada 24.janvārī ir izsludinājusi jaunu atklātu konkursu “Būvdarbu izpilde projektam “Daugavpils novada Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta”” (Id.Nr. MPP 2014/2).—–

Nolikums un visa ar atklāto konkursu saistītā informācija ir pieejama sadaļā “Iepirkumi”.

Projekts tiek realizēts pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumam (85% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām).

2013.gada 26.augusta vienošānās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/026/010.