Uzmanību! Izsludināts jauns iepirkums

2014.gada 29.jūlijā izsludināts jauns iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8 (divi prim).panta kārtībā “Pārtikas produktu piegāde Medumu pamatskolai 2014./2015.mācību gadā”—–.

Visa ar iepirkumu saistītā dokumentācija atrodama sadaļā “Iepirkumi”.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada 11.augustam.