Uzsākti autoceļa “Kščeva – Papuļi” posmu grants seguma mehanizētās atjaunošanas darbi

Uzsākti autoceļa Nr.72-27  “Kščeva – Papuļi” posmu grants seguma mehanizētās atjaunošanas darbi, kurus veic SIA “BauForm”.