VAKANCE

Medumu pagasta pārvalde aicina darbā lietvedi ar mājas lapas administrētāja un arhīva atbildīgā pienākumiem uz noteiktu laiku.—–

 PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
–  vismaz vidējā profesionālā izglītība specialitātē (sekretārs, lietvedis) vai augstākā izglītība;
–  lietvedības zināšanas;
– dokumentu pārvaldības, arhīva darba reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana, Publisko iepirkumu un Darba likuma pārzināšana;
– teicama valsts valodas rakstu kultūra un lietišķā rakstības stila pārzināšana;
– divu svešvalodu (vēlams krievu un angļu valodas) zināšanas amata pienākumu veikšanai vajadzīgajā apjomā;
–  labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
–  labas prasmes darbā ar dažādu biroja tehniku un datorprogrammām;
–  vēlama pieredze dokumentu pārvaldības sistēmu izmantošanā (FIBU, Horizon);
–  vēlama darba pieredze specialitātē vismaz viens gads. 

GALVENIE PIENĀKUMI:
–  Veikt ar pārvaldes darbu saistīto dokumentu pārvaldīšanu un apriti;
–  Sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā;
–  Nodrošināt personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi;
– Nodrošināt nepieciešamās informācijas pieejamību Medumu pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem uz informācijas stendiem Medumu pagasta pārvaldē, kā arī mājas lapā www.medumi.lv;
– Veikt iepirkumu procedūras dokumentu sagatavošanu.

 MĒS PIEDĀVĀJAM:
–   atbildīgu un interesantu darbu;
–  iespēju iegūt neatsveramu profesionālo pieredzi pašvaldības iestādē;
–   stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
–   labus darba apstākļus.

 Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV)) iesniegt Medumu pagasta pārvaldē, Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, vai sūtīt elektroniski līdz 2015.gada 7.aprīlim.

Tālrunis uzziņām 65471563, e-pasts: parvalde@medumi.lv
www.medumi.lv