Vakances

 

Medumu speciālā pamatskola aicina darbā lietvedi uz nenoteiktu laiku:

Galvenie darba pienākumi:

 • Atbilstoši normatīvajiem aktiem kārtot Medumu speciālās pamatskolas lietvedību;
 • Veidot skolas lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru;
 • Sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt, nosūtīt un saglabāt dokumentus un to atvasinājumus saskaņā ar izglītības iestādes dokumentu pārvaldības sistēmu;
 • Veikt sēžu, sapulču, sanāksmju u.c. lietišķo pasākumu sagatavošanu un protokolēšanu;
 • Organizēt apmeklētāju pieņemšanu, lietišķās tikšanās, prezentācijas u.c. pasākumus saskaņā ar skolas darba plānu;
 • Savas kompetences ietvaros organizēt un nodrošināt informācijas apmaiņu starp skolu un privātpersonām, pašvaldības un valsts institūcijām, komercstruktūrām u.tml.;
 • Sagatavot dažāda veida pārskatus, izziņas, uzziņas u.c. skolas iekšējos un ārējos dokumentus.

Prasības:

 • Profesionālā vidējā izglītība (augstākā izglītība atbilstoši darba specifikai tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • Valsts valodas prasmes C2 līmenī (vai iegūta izglītība valsts valodā);
 • Izpratne par izglītības iestādes lietvedības organizācijas principiem un to reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • Prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku;
 • Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Vēlama pieredze lietveža amatā, vai tam pielīdzināmā amatā;
 • Vēlamas lietvedības programmas FIBU zināšanas.

Darba laiks:     pilna slodze

Darba alga:      520.00 EUR, pirms nodokļu nomaksas

Darba vieta:     Medumu speciālā pamatskola, Ilgas iela 15, Medumi, Daugavpils novads

Plānotais darba uzsākšanas laiks:         2020.gada 1.oktobris

Pieteikuma dokumentus (profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstule-pieteikums un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „LIETVEDIS” iesūtīt līdz 2020. gada 11. septembrim uz e-pastu: specskola@medumi.lv  vai sūtīt pa pastu – Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 (ar nosacījumu, ka pieteikums tiek saņemts līdz 2020.gada 11.septembrim).  Tālrunis uzziņām – 29185288 (direktors).