Veikti nokaltušo koku nozāģēšanas darbi

2017.gada oktobrī Medumu pagasta pārvalde veica nokaltušo koku ciršanu Medumu ciemā Alejas ielā un Medumu parkā, kuri apdraudēja cilvēku veselību, elektrolīnijas un blakus esošās mājas. Sakarā ar to, ka Medumu parks un Medumu aleja ir īpaši aizsargājami dabas objekti, tika uzaicināta Latgales dabas aizsardzības pārvaldes vecākā eksperte nokaltušo koku apsekošanai un atļaujas izsniegšanai saimnieciskās darbības veikšanai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

2017.gada 28.septembrī tika saņemta atļauja par bīstamo nokaltušo koku ciršanu Medumu parka uz četrām parastajām vīksnām, diviem parastajiem ošiem, četriem parastajiem ozoliem un Medumu alejā uz četriem parastajiem ozoliem. Šobrīd jau ir nozāģēti daži no minētajiem kokiem un darbi turpināsies līdz 2018.gada 15.martam.

Medumu pagasta pārvaldes darbinieki koku stāvokļa apsekošanu veic regulāri un pēdējo reizi  2015.gada oktobrī Medumu pagasta pārvalde arī pēc atļaujas saņemšanas no Dabas aizsardzības pārvaldes veica nokaltušo koku ciršanu Medumu parkā.

Diemžēl, Medumu parkā un Medumu alejā sēņu slimības un Holandes gobu slimības dēļ daudzi koki nokalst un, lai pagasta iedzīvotājus pasargātu no nelaimes gadījumiem, Medumu pagasta pārvalde sistemātiski veic  slimo koku apsekošanu un nokaltušo koku ciršanu.