Daugavpils novada stipendiju konkurss

No 2016. gada 1. augusta līdz 1. septembrim norisinās dokumentu iesniegšana  Daugavpils novada pašvaldības stipendiju konkursam šādās 2016./2017. mācību gadā atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes:

  1. Lauksaimniecības inženierzinātne – ar iegūstamo kvalifikāciju ”Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinātnē” – 1 topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1.kursa students;
  2. Pārtikas produktu tehnoloģija, ar iegūstamo kvalifikāciju ”Pārtikas un dzērienu tehnoloģiju inženieris”– 1 topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1.kursa students;
  3. Veterinārmedicīna, ar iegūstamo kvalifikāciju “Veterinārārsts” – 2 topošajiem speciālistiem, kuri ir vismaz 1.kursa studenti;
  4. Medicīna, ar iegūstamo grādu “Ārsts” – 1 topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 2.kursa students;
  5. Pārtikas produktu tehnoloģija, ar iegūstamo kvalifikāciju ”Pārtikas un dzērienu tehnoloģiju inženieris” – 1 topošajam speciālistam, kurš ir pēdējā kursa students.

Lai pieteiktos stipendijai, studējošais komisijai iesniedz :

  • Iesniegumu stipendijas saņemšanai;
  • Izziņu no augstskolas par studiju faktu;
  • Vienošanos ar uzņēmēju;
  • Dokumentus, kas apliecina bāreņa, trūcīgas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu (ja attiecināms).

Minētie dokumenti aizlīmētā aploksnē ar norādi “Daugavpils novada domes Stipendiju piešķiršanas komisijai” līdz 2016. gada 1. septembrim jāiesniedz Daugavpils novada domē, Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 20. kabinetā.

Uzņēmumi, kuri iesaistās stipendiju programmā:

Uzņēmums Interesējošais speciālists Papildinformācija
1 Žabo, SIA Pārtikas un dzērienu tehnoloģiju inženieris Pēdējā kursa studentam
2 Latgales bekons, AS Pārtikas un dzērienu tehnoloģiju inženieris 3. vai 4. kursa studentam
3 Latgales bekons, AS Lauksaimniecības inženieris
4 Latgales bekons, AS Veterinārārsts
5 Barritus, SIA Veterinārārsts
6 Dubiki, SIA Pārtikas un dzērienu tehnoloģiju inženieris

Sīkāka informācija par pieteikšanās kārtību, stipendijas apmēru un pušu atbildību pa tālruņiem 65476830  (Janita)  vai  65422284 (Jāzeps).

Saistošie noteikumi “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība