LAD iesniegumi

Šeit Jūs varat iepazīties ar LAD sarakstu par neapstrādātajām lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm.
Gadījumā, ja kādam ir pretenzijas par zemes apsekošanas rezultātiem, ir iespēja līdz 2021.gada 1.aprīlim iesniegt Daugavpils novada domē vai pagasta pārvaldē iesniegumu ar lūgumu veikt atkārtotu  lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu. Iesniegums ir pielikumā.

Iesniegums

2020.gadā neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojāma zeme