Zemes nomas iespējas Medumu pagasta saimniecībā “Brāļi”

SIA “RB Zeme” Reģ.Nr. LV40001012613  piedāvā zemes nomas iespēju visiem interesentiem Medumu pagastā saimniecībā “Brāļi”. —– 

                                              Zemes īpašumu saraksts

Nr.p/k Kadastra apzīmējums Platība KR (ha)
1 4472 002 0083 9,67
2 4472 002 0077 12,2
3 4472 002 0078 6,9
4 4472 005 0227 6,1

Sīkāka infiormācija:

SIA “RB Zeme” 

Jānis Freibergs 29449350